Kurikulum sesuai DUDI

IDUKA (Industri dan Dunia Kerja) terlibat langsung dalam proses penyusunan kurikulum palcomtech